Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Home-page: http://www.fpv.umb.sk/~mhaviar/

Vedecko-pedagogické hodnosti:

  • RNDr., UK Bratislava, 1988
  • CSc., UK Bratislava, 1993
  • Doc., UK Bratislava, 2002
  • Prof., UK Bratislava, 2017

Profesijný životopis: 

Oblasti vedeckého záujmu:

  • General Algebra and Duality Theory, Lattice Theory, Universal Algebra

Publikácie

Medzinárodná spolupráca:

  • La Trobe University (Austrália)
  • University of Johannesburg (Juhoafrická Rep.)
  • University of Lisbon (Portugalsko)

Členstvá a aktivity:

Vyučované predmety:

  • Úvod do štúdia matematiky, Algebra 1, Matematika 1 (pre chemikov), Dejiny matematiky, Algebra 2, Lineárna algebra

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela