print

Koordinátori programu Erasmus+


INŠTITUCIONÁLNY KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Tel. 048/446 11 28, kl. 1128
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk


FAKULTNÝ KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00


FAKULTNÝ ADMINISTRÁTOR ERASMUS+ 

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7439
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00


KATEDROVÍ KOORDINÁTORI ERASMUS+

Katedra biológie a ekológie 

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Ingrid.Turisova@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Pondelok: 13:00 - 14:00

Katedra fyziky
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. |
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Miestnosť:201 
Telefónne číslo:048 446 7201
Utorok: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Katedra geografie a geológie
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. |
Meno:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Miestnosť:310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 10:35 - 11:35

Katedra chémie
RNDr. Šimon Budzák, PhD. |
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00

Katedra informatiky
Ing. Dana Horváthová, PhD. |
Meno:Ing. Dana Horváthová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Dana.Horvathova@umb.sk
Miestnosť:126b 
Telefónne číslo:048 446 7126
Streda: 10:00 - 11:00

Katedra matematiky
doc. RNDr. Roman Hric, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Hric@umb.sk
Miestnosť:230 
Telefónne číslo:048 446 7230
Streda: 14:00 - 16:00

Katedra techniky a technológií
Ing. Petra Kvasnová, PhD. |
Meno:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Miestnosť:220 
Telefónne číslo:048 446 7220
Štvrtok: 10:00 - 11:45

Katedra životného prostredia
Ing. Pavol Midula,PhD. |
Meno:Ing. Pavol Midula,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecký pracovník, Katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Miestnosť:111 
Telefónne číslo:048 446 5815
Pondelok: 09:00 - 12:00, Streda: 09:00 - 12:00

=