print

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 229
Telefón: 048 446 7229

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Lubomir.Snoha@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok11:30 - 12:30
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
a podľa dohody so študentami

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • UK Bratislava, 1978
 • RNDr.,PF UK Bratislava, 1978
 • CSc., MFF UK Bratislava, 1986
 • Doc., MFF UK Bratislava, 1989
 • DSc., Akadémia vied Českej republiky, 2005
 • DrSc., Univerzita Komenského Bratislava, 2007
 • Prof., Sliezska univerzita v Opave, 2008

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória
 • 54-XX Všeobecná topológia

Vybrané vedecké publikácie:

 • Ľ. Snoha: Characterization of potentially minimal periodic orbits of continuous mappings of an interval. Acta Math. Univ. Comenian. 52/53 (1987), 111-124
 • Ľ. Snoha: Generic chaos. Comment. Math. Univ. Carolin. 31 (1990), no. 4, 793-810
 • Ľ. Snoha:  Dense chaos. Comment. Math. Univ. Carolin. 33 (1992), no. 4, 747-752
 • V. Jiménez López, Ľ. Snoha: There are no piecewise linear maps of type $2^\infty$. Trans. Amer. Math. Soc. 349 (1997), no. 4, 1377-1387
 • Ll. Alsedà, S. Kolyada, J. Llibre, Ľ. Snoha: Entropy and periodic points for transitive maps. Trans. Amer. Math. Soc. 351 (1999), 1551-1573
 • S. Kolyada, M. Misiurewicz, Ľ. Snoha: Topological entropy of nonautonomous piecewise monotone dynamical systems on the interval. Fund. Math. 160 (1999), 161-181
 • S. Kolyada, Ľ. Snoha, S. Trofimchuk: Noninvertible minimal maps. Fund. Math. 168 (2001), 141-163
 • J. Auslander, S. Kolyada, Ľ. Snoha: Functional envelope of a dynamical system. Nonlinearity 20 (2007), no. 9, 2245-2269
 • F. Blanchard, W. Huang, Ľ. Snoha: Topological size of scrambled sets. Colloq. Math. 110 (2008), no. 2, 293-361
 • S. Kolyada, Ľ. Snoha, S. Trofimchuk: Proper minimal sets on compact connected 2-manifolds are nowhere dense. Ergodic Theory Dynam. Systems 28 (2008), no. 3, 863-876
 • F. Balibrea, T. Downarowicz, R.  Hric, Ľ. Snoha, V. Špitalský:  Almost totally disconnected minimal systems. Ergodic Theory Dynam. Systems 29 (2009), no. 3, 737-766.
 • M. Dirbák, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Minimality, transitivity, mixing and topological entropy on spaces with a free interval. Ergodic Theory Dynam. Systems 33 (2013), no. 6, 1786-1812
 • S. Kolyada, Ľ. Snoha, S. Trofimchuk: Minimal sets of fibre-preserving maps in graph bundles. Math. Z. 278 (2014), no. 1-2, 575-614
 • S. Ruette, Ľ. Snoha: For graph maps, one scrambled pair implies Li-Yorke chaos. Proc. Amer. Math. Soc. 142 (2014), no. 6, 2087--2100
 • S. Kolyada, M. Misiurewicz, Ľ. Snoha: Spaces of transitive interval maps. Ergodic Theory Dynam. Systems 35 (2015), no. 7, 2151-2170
 • T. Downarowicz, Ľ. Snoha, D. Tywoniuk: Minimal spaces with cyclic group of homeomorphisms. J. Dynam. Differential Equations 29 (2017), no. 1, 243-257
 • M. Dirbák, R. Hric, P. Maličký, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Minimality for actions of abelian semigroups on compact spaces with a free interval. Ergodic Theory Dynam. Systems, 39 (2019), no. 11, 2968--2982
 • Ľ. Snoha, X. Ye, R. Zhang: Topology and topological sequence entropy. Sci. China Math. 63 (2020), no. 2, 205--296

Vyučované predmety:

 • Úvod do teórie funkcií (učebný text)
 • Kalkulus 1,2
 • Matematická analýza 1,2,3
 • Funkcionálne rovnice
 • Diskrétne dynamické modelovanie 1,2
 • Miera a integrál
 • Metrické priestory a topológia
 • Vybrané kapitoly z topológie
 • Funkcionálna analýza
 • Dynamické systémy 1,2
 • Ergodická teória 1,2 (učebný text)
Miestnosť:
229
Telefón:
048 446 7229