print

Autobusové spojenia

32 - Iliaš ... Tajovského, UMB ... Podlavice ... a späť
34 - Podlavice ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
35 - Skubín ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
36 - Podlavice, Mlynská ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica ... a späť
98 - Kremnička, vozovňa ... Tajovského, UMB ... Železničná stanica (nočný spoj)
99 - Železničná stanica ... Tajovského, UMB ... Kremnička, vozovňa (nočný spoj)

Ďalšie spoje nájdete na stránkach BB.IMHD.SK

Kontaktný formulár

=

Mapa