RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:radoslava.kanianska@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 5810
Streda: 09:00 - 11:00

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Ševčíková Janka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:janka.sevcikova@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 5801
Utorok: 11:30 - 12:30, Štvrtok: 13:00 - 14:00, Piatok: 13:00 - 14:00

Profesori

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:vojtech.dirner@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 5807
Utorok: 11:00 - 12:00

Docenti

doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:radoslava.kanianska@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 5810
Streda: 09:00 - 11:00
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 5802
Streda: 10:00 - 11:30

Odborní asistenti

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jadudova@umb.sk
Miestnosť:103 
Telefónne číslo:048 446 5803
Štvrtok: 09:00 - 11:00
Ing. Pavol Midula,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Pavol Midula,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecký pracovník, Katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Miestnosť:111 
Telefónne číslo:048 446 5815
Pondelok: 09:00 - 12:00, Streda: 09:00 - 12:00
Mgr. Ševčíková Janka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:janka.sevcikova@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 5801
Utorok: 11:30 - 12:30, Štvrtok: 13:00 - 14:00, Piatok: 13:00 - 14:00
Ing. Katarína Trnková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 13:00 - 14:00

Nepedagogickí zamestnanci

Gavaldová Katarína | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Gavaldová Katarína
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:katarina.gavaldova@umb.sk
Miestnosť:133 
Telefónne číslo:048 446 7133
Pondelok: 07:00 - 13:00, Utorok: 07:00 - 13:00, Streda: 07:00 - 13:00, Štvrtok: 07:00 - 13:00, Piatok: 07:00 - 13:00
=