Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Zelená ekonomika

Projekt je zameraný na vytvorenie sylabu predmetu Zelená ekonomika a študijnej literatúry orientovanej na zelenú ekonomiku a s tým súvisiaci systém manažérstva prírodných zdrojov. Výstupy projektu (vysokoškolská učebnica a monografia) umožnia poslucháčom, pedagogickým a výskumným pracovníkom vysokých a odborných škôl, získať vedomosti o východiskách, princípoch a perspektívach zelenej ekonomiky. Učebnica bude určená študentom vysokých škôl študujúcim v odbore: environmentálny manažment, environmentálne inžinierstvo, ochrana a využívanie krajiny a ekológia.

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela