RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Číslo projektu:VEGA-1/0291/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.)

Číslo projektu:600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT Doba riešenia projektu:1. September 2018 - 31. August 2021
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti

Číslo projektu:KEGA 030UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb

Číslo projektu:APVV-0098-12 Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.