RSS RSS print

Medzinárodný workshop ENVIRONMENTAL TOPICS IN COUNTRY RESTORATION

Prvý ročník medzinárodného workshopu ENVIRONMENTAL TOPICS IN COUNTRY RESTORATION prebiehal 4. - 5. 7. 2019 v priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty. Bol zameraný na komplexný interdisciplinárny výskum v rôznych oblastiach problematiky životného prostredia. Špeciálna časť workshopu bola venovaná výsledkom výskumu problematiky phytominingu, resp. inovatívneho využívania bioakumulačného potenciálu rastlín za účelom získania vzácnych prvkov. Väčšina prezentujúcich boli zahraniční hostia. S najvýznamnejšími prednáškami sa predstavili prof. Hermann Heilmeier (TU-BA Freiberg, Nemecko) a doc. Manfred Sager (Bio Forschung, Rakúsko). Terénna exkurzia sa konala v Banskej Štiavnici (Glanzenberg) a v Krupine.

=