RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Nikola Benková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Nikola Benková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:nikola.benkova@umb.sk
Miestnosť:02 
Telefónne číslo:048 446 4156
Streda: 09:00 - 12:00
Mgr. Tatiana Kviatková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tatiana Kviatková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:tatiana.kviatkova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 101
=