RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Miestnosť:214 
Telefónne číslo:048 446 7214
Štvrtok: 14:00 - 16:00

Zástupca vedúceho katedry

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Miestnosť:216 
Telefónne číslo:048 446 7216
Pondelok: 10:00 - 13:00

Profesori

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Miestnosť:216 
Telefónne číslo:048 446 7216
Pondelok: 10:00 - 13:00

Docenti

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Daniel.Novak@umb.sk
Miestnosť:218 
Telefónne číslo:048 446 7218
Utorok: 10:00 - 11:30
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Miestnosť:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Streda: 10:00 - 11:30

Odborní asistenti

Ing. Martin Kučerka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Miestnosť:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Utorok: 07:00 - 09:00
Ing. Petra Kvasnová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Miestnosť:220 
Telefónne číslo:048 446 7220
Štvrtok: 10:00 - 11:45
PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Miestnosť:214 
Telefónne číslo:048 446 7214
Štvrtok: 14:00 - 16:00
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Miestnosť:222 
Telefónne číslo:048 446 7222
Štvrtok: 08:45 - 10:45

Nepedagogickí zamestnanci

Andrea Kvorková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Andrea Kvorková
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:andrea.kvorkova@umb.sk
Miestnosť:233 
Telefónne číslo:048 446 7233
Mgr. Jozef Pajonk | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Pajonk
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Jozef.Pajonk@umb.sk
Miestnosť:004 (005) 
Telefónne číslo:048 446 7455
=