Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Veda a výskum

Na Katedre techniky a technológií je veľmi dobré vybavenie odborných učební pre ručné a strojové opracovanie kovových a nekovových materiálov, odbornej učebne (laboratórium) pre elektrotechniku a elektroniku, automatizáciu i počítačovej učebne a ďalších špeciálnych priestorov (zvarovňa, lakovňa). Odborne učebne umožňujú členom katedry i doktorandom, realizovať experimentálnu činnosť a rôzne pozorovania zamerané na rôzne oblasti výskumu, nakoľko vedecko-výskumná činnosť členov katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých členov katedry.