RSS RSS print

Medzinárodná spolupráca

Katedra techniky a technológií spolupracuje v edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti s viacerými zahraničnými univerzitami.

Štát

Partnerská univerzita

Czech Republic

Univerzita Palackého v Olomouci/University Palackého

Czech Republic

Univerzita Jána Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem/University of J.E.P.

Czech Republic

Ostravská univerzita/University in Ostrava

Czech Republic

Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague

Czech Republic

Univerzita Hradec Králové/University Hradec Králové

Czech Republic

Západočeská univerzita v Plzni/University of Plzeň

Czech Republic

Česká zemědelská univerzita v Praze/Czech University of Life Sciences

Poland

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow

Poland

Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszow

Poland

Uniwersytet Zielenogorski/University of Zielona Góra (Erasmus+ 2017, Erasmus+ 2018, projekt MNISW, publikácie)

Poland

Uniwersytet Opolski/Opole University

Poland

Politechnika Wrocławska/Wroclaw University of Technology

Croatia

Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb

=