RSS RSS print

Čiastková knižnica katedry

Prevádzkový poriadok čiastkovej knižnice katedry techniky a technológií

  • čiastková knižnica KTT poskytuje študentom služby týkajúce sa prezenčných a absenčných výpožičiek
  • v prípade prezenčných výpožičiek prístup do čiastkovej knižnice KTT je možný len v stanovenom termíne a v čase pre max. počet 5 študentov.
  • termíny sprístupnenia čiastkovej knižnice KTT sú zverejnené na internetovej stránke KTT
  • v prípade absenčných výpožičiek je možné vypožičať max. počet 5 kníh prostredníctvom pedagogického pracovníka KTT na dobu jeden kalendárny mesiac
  • pred návštevou čiastkovej knižnice KTT je potrebné informovať asistentku vedúceho KTT.

Prístup do čiastkovej knižnice KTT v AR 2013/2014

utorok (13.00 - 15.00)

piatok (08:00 - 10:00)

Zoznam kníh čiastkovej knižnice KTT

=