RSS RSS print

Seminár z teórie vyučovania matematiky

V seminári pracujú:
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. (vedúci seminára), prof. RNDr. Pavel Hanzel, CSc., doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Mgr. Daniela Guffová, PhD.,  Mgr. Veronika Glovňová (doktorandka), Mgr. Andrea Sisáková (doktorandka), Mgr. Veronika Klopanová (ex. doktorandka)

Termín konania seminára:
každú stredu, 13,00 - 14:30 hod., seminárna miestnosť 236A.

Program seminára:
Na seminári sa prezentujú články z časopisov Journal of Mathematical Behavior a Educational Studies in Mathematics a konzultujú sa aktuálne otázky súvisiace s témami prác doktorandov.

 

=