RSS RSS print

Seminár "Aká si mi krásna..."

Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna ...

(založený profesorom Belom Riečanom)

  • organizátor: Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
  • miesto konania: Katedra matematiky, prednášková miestnosť profesora Štefana Známa, č. 234
  • termín konania: nepárne utorky počas trvania semestra, v čase 13:00 - 14:00

Seminár je určený širokému okruhu účastníkov, najmä stredoškolským a vysokoškolským študentom a učiteľom.
Na všetkých účastníkov sa tešíme!

Webová stránka seminára

Prednáška profesora Riečana 20.12.2011 - Základy modernej slovenskej matematiky

Program seminára na zimný semester 2018

=