RSS RSS print

Semináre

Katedra matematiky FPV UMB v spolupráci s pobočkou JSMF organizuje nasledujúce semináre:

  • seminár určený aj širšej odbornej verejnosti
    • "Aká si mi krásna" - seminár nebude prebiehať v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 z dôvodov pandemickej situácie týkajúcej sa koronavirusu 
=