RSS RSS print

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Čunderlíková Katarína, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0273-5
=