RSS RSS print

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jaroslava Brincková
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0377-0
=