RSS RSS print

Úvod do limitných prechodov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Vladimír Janiš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1077-8
Počet strán:60
Publikácia na stiahnutie: B5.pdf (743 KB)
=