RSS RSS print

Miniteória pravdepodobnosti

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0908-6
Počet strán:52
Publikácia na stiahnutie: MIniteoria_pravdepodobnosti_komplet.pdf (309 KB)
=