RSS RSS print

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0736-5
=