RSS RSS print

Publikácie

V súčasnosti sa stránka vytvára.

 

 

 

 

Vyhľadávanie v publikáciách
Basic Algebra for future teachers

Basic Algebra for future teachers (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miroslav Haviar, Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1035-8
Kúpiť teraz za 16,50 €

The three parts of this textbook are based on the lecture notes Algebra I -III published by the present authors in the Slovak langauge. This textbook presents those three volumes of lecture notes together as one unit of Basic Algebra. Parts I and II ...

Čísla a počítanie

Čísla a počítanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Hanzel - Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0638-2

Čísla a počítanie

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0736-5

-

Miniteória pravdepodobnosti

Miniteória pravdepodobnosti (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0908-6Stiahnuť publikáciu:

Kolmogorovova teória pravdepodobnosti založená na teórii množín patrí medzi najvýznamnejšie výsledky matematiky 20. storočia. Pravda, skutočnost', ktorá je jej prednosť'ou, totiž možnost' používat' výsledky modernej teórie miery, ...

O pravdepodobnosti a miere

O pravdepodobnosti a miere (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0907-9Stiahnuť publikáciu:

Táto knižka je úvodom do teórie pravdepodobnosti a do teórie integrálu. Štúdium vcelku základných otázok teórie pravdepodobnosti robí poslucháčom značné ťažkosti, často vďačnejšie ako štúdium iných, možno aj ...

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Čunderlíková Katarína, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0273-5

Publikácia obsahuje poznatky o postupnosti, jej limite a o nekonečných radoch. Jej súčasťou sú cvičenia so vzorovo vyriešenými príkladmi a úlohy na samostatné riešenie.

Úvod do limitných prechodov

Úvod do limitných prechodov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Vladimír Janiš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1077-8Stiahnuť publikáciu:

Text je určený predovšetkým pre študentov prvého ročníka matematiky v učiteľskom aj neučiteľskom štúdiu. Cieľom je oboznámiť čitateľa so základnými pojmami potrebnými v štúdiu matematickej analýzy.

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jaroslava Brincková
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0377-0

Prostredníctvom publikácie chceme prispieť k ľahšiemu pochopeniu princípov, ktorými sa riadi práca učiteľa matematiky v oblasti medzipredmetovej integrácie. Súčasne mapovať zmeny v ponuke učebných materiálov pre učiteľov v praxi, ...