Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách

V rámci projektu budú skúmané zovšeobecnenia klasických Archimedovských máp na plochy vyšších rodov. Ciele projektu sú:

  1. Klasifikácia nedegenerovaných hranovo-trnzitívnych máp malých rodov
  2. Preskúmanie vrcholovo-tranzitívnych máp triangulárneho a kvadrangulárnehoorbofoldového typu (0;k;m;n), (0;k;m;n;l)