Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Cieľom projektu je skúmanie analýzy citlivosti, vzhľadom na identifikačné predpoklady v ekonometrických modeloch systematickým spôsobom. Projekt sa skladá z dvoch prepojených výskumných línií. Bude skúmať, ako problémy výberovej selekcie a endogeneity ovplyvňujú identifikáciu v kontexte mediačnej analýzy ...


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela