RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

Číslo projektu:598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Doba riešenia projektu:15. November 2018 - 14. November 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-17-0329 Doba riešenia projektu:1. August 2018 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel,CSc.

Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie

Číslo projektu:VEGA 1/0843/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov

Číslo projektu:APVV-15-0439 Doba riešenia projektu:1. Jún 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0337/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Číslo projektu:VEGA 1/0988/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Klin Mikhail

Dynamické systémy: minimálnosť, rozšírenia, zložitosť

Číslo projektu:VEGA 1/0786/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Prirodzené duality a kanonické rozšírenia algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0212/13 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Grupy symetrií máp

Číslo projektu:APVV-SK-CN-0009-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách

Číslo projektu:APVV-SK-PT-0004-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Číslo projektu:APVV-0269-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Juraj Holos

Harmonization and Modernization of Currriculum for Primary Teacher Education

Číslo projektu:516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR Doba riešenia projektu:15. November 2011 - 14. November 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch

Číslo projektu:APVV-0134-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Číslo projektu:APVV-0223-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch

Číslo projektu:VEGA 1/0978/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Projekt ukončený v roku 2014 s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov

Grafy, grupy a plochy

Číslo projektu:1/1085/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.