RSS RSS print

Knižnica katedry

Čiastková knižnica katedry matematiky obsahuje približne 6000 vedeckých monografií a odborných publikácií a je určená prioritne členom a študentom katedry matematiky.

Knižné publikácie si môžete zapožičať 

u člena katedry matematiky:

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
Katarina.Sebinova@umb.sk
048 446 7223

na sekretariáte katedry matematiky:

Andrea Kvorková
Andrea.Kvorkova@umb.sk
048 446 7233

 

=