Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študijné programy

 

Bc.

Matematika

Učiteľstvo matematiky

(v kombinácii predmetov)


Mgr.

Matematika v analýze dát a vo financiách

Učiteľstvo matematiky

(v kombinácii predmetov)

 

PhD.

Matematická analýza


ideálna nadväznosť jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) je vyznačená farebne