RSS RSS print

Uznávanie kreditov z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia

 

Ak chce študent požiadať o uznanie kreditov na katedre matematiky získaných počas svojho predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, tak musí:

  • vyplnenú žiadosť, vrátane požadovaných príloh, odovzdať na sekretariáte katedry matematiky
    • vyplnenú žiadosť treba vytlačiť obojstranne, formulár žiadosti si študent stiahne z tejto stránky
    • na stránke je uvedený aj vzor vyplnenej prvej strany žiadosti, pozrite si ju
  • v prípade, že študent žiada o uznanie kreditov za predmet, ktorého vyučovanie už prebieha, tak musí počítať s tým, že ak jeho žiadosti nebude vyhovené, bude si spomínaný predmet môcť zapísať až v ďalšom akademickom roku
  • garant študijného programu a vedúci katedry sa k žiadosti vyjadria do dvoch týždňov od podania žiadosti
=