RSS RSS print

Materiály na stiahnutie od vyučujúcich katedry

pre predmety v študijných programoch:

 

Bc a Mgr -- Matematika, Učiteľstvo matematiky

 

Analytická geometria 1 - Afinný priestor, Euklidovský priestor (Monoszová)

Analytická geometria 2 - Afinné zobrazenia, Zhodné zobrazenia, Podobné zobrazenia (Monoszová)

Analytická geometria 3 - Projektívne rozšírenie eukl. priestoru, Kužeľosečky, Kvadriky (Monoszová)

Diskrétna matematika 1 - Grafy, učebný text (Hanzel)

Ergodická teória 1,2 - učebný text (Snoha)

Matematická analýza 4 - Dvojné integrály (Riečan)

Miera a integrál - O pravdepodobnosti a miere (Riečan)

Planimetria - pomocný text ku prednáškam (Monoszová)

Postupnosti a funkcie - pomocný učebný text  (Snoha)

Teória množín a teoretická aritmetika - Teoretická aritmetika (Hanzel)

Teória pravdepodobnosti - Miniteória pravdepodobnosti (Riečan), O pravdepodobnosti a miere (Riečan)

Úvod do limitných prechodov, Matematická analýza 1 - Úvod do limitných prechodov (Janiš)

 
 
PhD. -- Matematická analýza
 
 
Miera a integrál - O pravdepodobnosti a miere (Riečan)
 
Funkcionálna analýza - Funkcionálne priestory (Riečan)
       
 
       
             

 

 

 
 

 

=