RSS RSS print

Akademický rok 2020/2021

 

harmonogram štúdia 2020/2021

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant

 

študijný poradca
(akreditované
v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

otázky
na štátne skúšky

Matematika

garant

 

študijný poradca
(akreditované
v roku 2017)
otázky
na štátne skúšky

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

 

študijný poradca
(akreditované
v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

pedagogická prax
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
 
tézy na štátne skúšky

Matematika v analýze dát a vo financiách

garant

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca
študijný plán
(akreditované
v roku 2017)

Odborná prax

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

tézy na štátne skúšky

 

PhD.

Matematická analýza

garant
 
študijný poradca

charakteristika

predmetov

informácie
o priebehu štúdia

zoznam členov

odborovej  komisie

Mathematics Genealogy Project

(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)