RSS RSS print

Prednášky pre školy

Ponúkame stredným školám popularizačné prednášky z matematiky. Obtiažnosť prednášky prednášajúci prispôsobí typu školy a vekovej kategórii žiakov.

Termín a miesto prednášky je možné dohovoriť e-mailom alebo telefonicky na čísle 048/4467233 priamo na sekretariáte katedry.

Ponuka prednášok pre stredné školy 

Meno prednášajúceho:

Názov prednášky:

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Ako Google určuje dôležitosť webstránok

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Výbuch raketoplánu Challenger (dalo sa zabrániť katastrófe?) 
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.  Súvis matice a komprimovania obrázku 

Prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Osemtisícovky teórie čísel

Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Konštrukčné úlohy v prostredí GeoGebra

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Zlatý rez

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Fraktály

Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Nekonečno 
=