RSS RSS print

Cviční učitelia

Našimi cvičnými učiteľmi z matematiky sú:

  • Mgr. Daniela Krajanová (Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica)
  • Mgr. Michaela Pražienková(Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica)
  • Mgr. Katarína Magyarová (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica)
  • Mgr. Erik Bayerl, PhD. (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica)

Ďakujeme našim cvičným učiteľom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní našich študentov, budúcich učiteľov matematiky.

=