RSS RSS print

Výlet Katedry matematiky - zo Španej Doliny cez Panský diel do Banskej Bystrice

Termín: pondelok 12.6.2017
Trasa: Špania Dolina – Šachtičky – Panský diel (1 100 m n. m.) – Hrádok – Jaskyne Sásovského krasu - Banská Bystrica, Sásová
dĺžka: 9 km, stúpanie: 455 m, klesanie: 700 m

Pondelok 12.6.2017 sa uskutočnil ďalší výlet Katedry matematiky do okolia Banskej Bystrice. Z Banskej Bystrice sme sa autobusom dostali do rázovitej obce Špania dolina. Tam, v Ľudovej škole Jozefa Mistríka, sme sa všetci na chvíľu vrátili do školských lavíc o 100 rokov späť a pripomenuli sme si atmosféru školy v dávnej minulosti. Popritom sme sa dozvedeli aj mnoho zaujímavých informácií z histórie Španej doliny.
Naše putovanie pokračovalo strmým chodníkom zo Španej doliny na Panský diel. Po krátkom odpočinku a osviežení z donesených zásob sme sa vybrali na Panský diel. Počasie nám prialo a na vrchu Panského dielu sme sa mohli tešiť z krásnych výhľadov na Banskú Bystricu a jej okolie. Pri zostupe z Panského dielu sme si pozreli málo známe jaskyne v lokalite Sásovký kras: Netopieriu jaskyňu a jaskyňu Kaplnka.
Tesne nad nad Banskou Bystricou nás síce dostihol dážď, ale to nijako nemalo vplyv na krásne zážitky, ktoré si z tohto výletu odnášame. Ďakujeme hlavnému organizátorovi výletu, Vladimírovi Kobzovi, ktorý celý výlet naplánoval a zorganizoval.

=