RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00

Zástupca vedúceho katedry

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Miestnosť:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Utorok: 11:00 - 12:00, 20:10 - 21:00

Profesori

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Miroslav.Svitek@umb.sk
Miestnosť:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Piatok: 09:00 - 12:00

Docenti

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Karabas@umb.sk
Miestnosť:F122 
Telefónne číslo:048 446 7122
Utorok: 09:00 - 12:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr. 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Skrinarova@umb.sk
Miestnosť:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Streda: 09:00 - 10:00
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Ludovit.Trajtel@umb.sk
Miestnosť:F131 
Telefónne číslo:048 446 7131
Fax:048 446 7134
Streda: 08:15 - 09:45

Odborní asistenti

Mgr. Adam Dudáš, PhD.  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Adam Dudáš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:adam.dudas@umb.sk
Miestnosť:F130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Ing. Dana Horváthová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Dana Horváthová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Dana.Horvathova@umb.sk
Miestnosť:126b 
Telefónne číslo:048 446 7126
Streda: 10:00 - 11:00
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00
 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, členka akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijný poradca pre UI 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Miestnosť:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Streda: 09:00 - 10:30
Mgr. Michal Povinský | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Povinský
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:michal.povinsky@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Miestnosť:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Utorok: 11:00 - 12:00, 20:10 - 21:00
Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jozef.Suchy@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7129
Utorok: 10:00 - 12:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00
Mgr. Michal Vagač, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Vagač, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Michal.Vagac@umb.sk
Miestnosť:F126a 
Telefónne číslo:048 446 7125
Streda: 09:00 - 11:00
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Patrik.Vostinar@umb.sk
Miestnosť:124 
Telefónne číslo:048 446 7124
Pondelok: 09:30 - 11:30

Vedeckí pracovníci

RNDr. Hudec Milan, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Hudec Milan, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecký pracovník 
Zaradenie:Vedecký pracovník 
E-Mail:milan.hudec@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7127
Pondelok: 10:00 - 12:00, Utorok: 10:00 - 12:00

Nepedagogickí zamestnanci

Gavaldová Katarína | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Gavaldová Katarína
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:katarina.gavaldova@umb.sk
Miestnosť:133 
Telefónne číslo:048 446 7133
Pondelok: 07:00 - 13:00, Utorok: 07:00 - 13:00, Streda: 07:00 - 13:00, Štvrtok: 07:00 - 13:00, Piatok: 07:00 - 13:00
=