RSS RSS print

Workshopy pre ZŠ a SŠ

Katedra informatiky FPV UMB v akademickom roku 2020/2021 ponúka základným a stredným školám bezplatné workshopy, ktoré je možné realizovať u nás na katedre alebo u Vás na škole. Pre dohodnutie termínu, času kontaktujte: patrik.vostinar@umb.sk

Zamerané na blokové programovanie

Workshopy zamerané na blokové programovanie sú vhodné pre žiakov, ktorí majú slabšie znalosti programovania, resp. nemajú až taký záujem o informatiku (pomocou týchto workshopov by sme ich chceli motivovať k štúdiu informatiky).

MakeCode LEGO EV3

 • STEM stavebnice LEGO EV3 sú pomerne bežnou súčasťou na našich školách. V rámci workshopu sa zameriavame na programovanie základného modelu – robota v online prostredí MakeCode, ktoré vychádza z blokového programovania, s ktorým sa žiaci stretávajú pri programovaní v jazyku Scratch.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla

MakeCode BBC micro:bit (základy)

 • Edukačná doska BBC micro:bit je v súčasnosti populárne zariadenie na výučbu programovania na celom svete. V rámci workshopu si žiaci budú môcť vyskúšať programovanie tejto dosky – zobrazovanie obrázkov na micro:bite (smailíkov), hru kameň-papier-nožnice, bezdrôtovú komunikáciu medzi dvoma micro:bitmi (odosielanie správ), programovanie NEOPIXEL LED pásiku, programovanie prehrávania zvuku prostredníctvom pripojeného reproduktora...
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 1-4 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla

MakeCode BBC micro:bit rozšírenia – autíčko + gamepad

 • V rámci workshopu sa zameriavame na programovanie rozšírení pre edukačnú dosku BBC micro:bit. Ako prvé si žiaci na workshope vyskúšajú naprogramovať správanie vlastného herného ovládača a následne skúsia naprogramovať ovládač tak, aby sme ovládali micro:bit autíčko. Komunikácia medzi ovládačom a autíčkom bude prebiehať bezdrôtovo. Žiaci by mali mať predchádzajúce skúsenosti s programovaním BBC micro:bit, prípadne absolvovať workshop MakeCode BBC micro:bit (základy).
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s možnosťou pripojenia USB kábla

MakeCode BBC micro:bit rozšírenia – programovanie senzorov (LED, bzučiak, tlačidlá,..)

 • V rámci workshopu sa zameriavame na programovanie rozšírenia pre edukačnú dosku BBC micro:bit. K edukačnej doske micro:bit si žiaci vyskúšajú pripojiť a následne naprogramovať LED svetielka, tlačidlá, bzučiak, vytvoria si vlastný semafór, naučia sa používanie odporu. Žiaci by mali mať predchádzajúce skúsenosti s programovaním BBC micro:bit, prípadne absolvovať workshop MakeCode BBC micro:bit (základy).
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 1-2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s možnosťou pripojenia USB kábla

programovanie robotov Ozobot EVO

 • Ozobot EVO je malá programovateľná robotická pomôcka, ktorá umožňuje programovanie pomocou počítača, mobilného zariadenia a pomocou fixiek a papiera. V rámci workshopu budú žiaci „programovať“ Ozobota na predpripravenom pláne pomocou fixiek, ktorými určia správanie robota.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 1-2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • učebňa bez PC

programovanie robotickej pomôcky Phiro Pro + dosková hra Scottie GO!

 • Robotická pomôcka Phiro Pro je pomôcka na výučbu algoritmického myslenia. Robota je možné programovať pomocou špeciálnych kartičiek, mobilného zariadenia a počítača. V rámci workshopu si žiaci vyskúšajú programovanie pomocou kartičiek – naprogramujú vykresľovanie geometrických tvarov, nakomponujú si vlastnú jednoduchú pesničku, vyskúšajú si kartičky na vyhýbanie sa prekážkam, sledovanie čiar, prsta, svetla,...

Scottie Go! je dosková hra, v ktorej úlohou žiakov je plniť postupne úlohy z mobilného zariadenia tak, aby robot postupne našiel všetky diely svojej kozmickej lode a mohol sa vrátiť naspäť na svoju planétu.

 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • učebňa bez PC

programovanie robotov Edison (od novembra 2021)

 • Robotická pomôcka Edison je vhodná na výučbu STEM a programovania pre žiakov od 4 do 16 rokov. Programovanie je možné pomocou čiarových kódov a počítača. V rámci workshopu si žiaci vyskúšajú obidva spôsoby programovania robotov Edison.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 1-2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla

programovanie 2D hier pomocou online nástroja MakeCode Arcade (od novembra 2021)

 • V rámci workshopu sa žiaci zoznámia s online nástrojom MakeCode Arcade, ktorý umožňuje vytvárať bezplatné 2D hry, ktoré je možné otestovať na simulátore, alebo na hernej konzole Kitronik Arcade, ktorú budú mať žiaci k dispozícii.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2-4 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  •  počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla

programovanie robotov mBot

 • V rámci workshopu je možné si vyskúšať rôzne didaktické pomôcky – robotov od firmy Makeblock – robotov mBot, mBot Ranger, CodeyBot. Žiaci si vyskúšajú programovanie rôznych úloh pre robotov – zapni smerovky, vyskúšaj klaksón, pohni sa dopredu/dozadu, otoč sa, prehraj hudbu,...
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla,
  • nainštalovaný program mBlock 5.0 (bezplatný program https://www.mblock.cc/en-us/)

programovanie edukačnej dosky HaloCode

 • Edukačná doska HaloCode je veľmi podobná populárnej verzii BBC micro:bit, na rozdiel od micro:bitu táto doska obsahuje LED svetielka a WIFI, ktoré si žiaci vyskúšajú naprogramovať v rámci workshopu.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 1-2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla,
  • nainštalovaný program mBlock 5.0 (bezplatný program https://www.mblock.cc/en-us/)

App Inventor – vytváranie mobilných aplikácii

 • Online nástroj App Inventor umožňuje vytváranie vlastných mobilných aplikácii pre operačný systém Android. V rámci workshopu sa žiaci zoznámia s týmto prostredím, vyskúšajú si naprogramovať jednoduché aplikácie s tlačidlami, vlastný kresliaci editor a jednoduchú hru Mole Mash,...
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2-4 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla,
  • WIFI pripojenie a ak by mali študenti mobilné zariadenia s OS Android (nie nevyhnutné, nakoľko máme tablety),
  • v prípade použitia vlastných tabletov/mobilov je potrebné mať nainštalovanú hocijakú bezplatnú aplikáciu na čítanie QR kódov

Zamerané na programovanie bez blokov

(vhodné pre študentov SŠ, ktorí chcú pokračovať v informatike, resp. sa zaujímajú viac o informatiku)

edukačná doska BBC micro:bit – programovanie v jazyku Python

 • Edukačná doska BBC micro:bit je v súčasnosti populárne zariadenie na výučbu programovania na celom svete. V rámci workshopu si žiaci budú môcť vyskúšať programovanie tejto dosky pomocou jazyka Python – zobrazovanie obrázkov na micro:bite (smailíkov), hru kameň-papier-nožnice, bezdrôtovú komunikáciu medzi dvoma micro:bitmi (odosielanie správ), programovanie NEOPIXEL LED pásiku, programovanie prehrávania zvuku prostredníctvom pripojeného reproduktora...
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2-3 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla

Mikrokontrolér Arduino (základy)

 • Mikrokontrolér Arduino sa zaraďuje medzi čoraz viac populárne zariadenia na výučbu nielen programovania, ale aj základov elektrotechniky zameranej na tvorbu smart domácností, alebo IoT. V rámci workshopu sa žiaci zoznámia s programovaním a pripájaním LED svetielok, bzučiaka a iných senzorov.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2-4 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:

Mikrokontrolér Arduino pre pokročilých

 • Mikrokontrolér Arduino sa zaraďuje medzi čoraz viac populárne zariadenia na výučbu nielen programovania, ale aj základov elektrotechniky zameranej na tvorbu smart domácností, alebo IoT. V rámci workshopu si študenti môžu vyskúšať generovať VGA obraz, syntetizovať zvuk alebo ine zaujímavé projekty. Žiaci by mali mať predchádzajúce skúsenosti s mikrokontrolérom Arduino, prípadne absolvovať workshop Mikrokontrolér Arduino (základy).
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2-4 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:

Mikrokontrolér Arduino  - ovládanie pomocou vlastnej mobilnej aplikácie

 • Mikrokontrolér Arduino sa zaraďuje medzi čoraz viac populárne zariadenia na výučbu nielen programovania, ale aj základov elektrotechniky zameranej na tvorbu smart domácností, alebo IoT. V rámci workshopu si žiaci vytvoria mobilnú aplikáciu, ktorá bude komunikovať s Arduinom prostredníctvom technológie Bluetooth. Študenti by mali mať predchádzajúce skúsenosti s mikrokontrolérom Arduino a vytváraním mobilných aplikácii v App Inventore, prípadne absolvovať workshop Mikrokontrolér Arduino (základy) a workshop App Inventor – vytváranie mobilných aplikácii.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  •  2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:

 

ROS (Robot Operating System) pomocou Raspberry Pi

 • popis:
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • klávesnica a myš s USB koncovkou,
  • monitor s HDMI/VGA vstupom

Zaklady Linuxu pomocou Raspberry Pi

 • Voľne dostupný operačný systém Linux ponúka zaujímavú alternatívu k operačnému systému Windows a Mac OS. Hlavnou výhodou používania OS Linux je pri používaní konzolových príkazov, v rámci workshopu sa žiaci zoznámia s LINUXovými príkazmi pomocou počítača Raspberry Pi a špeciálneho softvéru KANO OS.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • klávesnica a myš s USB koncovkou, monitor s HDMI/VGA vstupom

programovanie edukačnej dosky HaloCode

 • Edukačná doska HaloCode je veľmi podobná populárnej verzii BBC micro:bit, na rozdiel od micro:bitu táto doska obsahuje LED svetielka a WIFI, ktoré si žiaci vyskúšajú naprogramovať v rámci workshopu pomocou jazyka Python.
 • Odporúčaná dĺžka workshopu:
  • 2 vyučovacie hodiny
 • Požiadavky na školu:
  • počítačová učebňa s internetom a možnosťou pripojenia USB kábla,
  • nainštalovaný program mBlock 5.0 (bezplatný program https://www.mblock.cc/en-us/)

 

=