RSS RSS print

Laboratórium VR a UX

Vybavenie laboratória predstavuje tieto zariadenia:

 • okuliare pre virtuálnu realitu HTC Vive + bezdrôtový set,
 • okuliare pre virtuálnu realitu Oculus Quest,
 • Tobii Eye Tracker 4C,
 • Tobii Eye Tracker 5,
 • Emotive Epoc,
 • Emotive Insight,
 • Leap Motion Sensor,
 • Biofeedback Skin Response,
 • Head tracker.
 • PC (i7, 16GB RAM, SSD disk, 6GB grafická karta)
 • PC (i9,32GB RAM, SSD disk, 6GB grafická karta)

Toto laboratórium poskytuje svoje služby pre vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť okrem pracovníkov a študentov Katedry informatiky FPV aj ďalším pracovníkom z ostatných katedier k rôznym účelom, napr. 3D vizualizácia miesta činu pre potreby forenznej praxe. V rámci projektu sa v laboratóriu vytvárajú a testujú:

 • hry pre virtuálnu realitu – vytvárame interaktívne hry, ktoré adaptujeme na zariadenie HTC Vive, dôraz pritom kladieme na interakciu s objektami virtuálneho sveta,
 • aplikácie pre liečbu fóbií pomocou virtuálnej reality – vytvárame modelové aplikácie na simuláciu fobického prostredia, alebo objektu fóbie, ktorú využívame na zisťovanie reakcií pacienta v stave fóbie,
 • aplikácie so zariadeniami na sledovanie očí (pre ZŤP),
 • aplikácie využívajúce EEG zariadenia na monitorovanie elektrických potenciálov mozgu – pomocou technológií Emotive Epoc a Emotive Insight pre účely liečby fóbií – analyzujeme spôsoby získavania aktuálnej elektrickej aktivity mozgu od pacienta, ktorý sa nachádza v stave fóbie. Meranie realizujeme pomocou zariadení Emotive Epoc a Emotive Insight a sledujeme pritom zmeny psychofyziologických parametrov na elektroencefalografických záznamoch prostredníctvom amplitúdovej a frekvenčnej analýzy,
 • monitorovanie odporu kože (biofeedback) – realizujeme merania a skúmame rôzne spôsoby vyhodnotenia nameraných hodnôt kožného odporu prostredníctvom tohto zariadenia a vytvárame mechanizmus prezentovania nameraných hodnôt pomocou grafov a tabuliek, za použitia nástroja Power BI,
 • 3D modely miesta činu,
 • simulácie prostredia vnímaného autistom.

Vytvorené “UX Lab” predstavuje prvý dotyk našich študentov informatiky s používateľským zážitkom. V budúcnosti plánujeme rozširovať vybavenie tohto laboratória.

 

Diplomové práce - videá

=