RSS RSS print

Laboratórium IoT

Katedra informatiky FPV UMB disponuje viacerými príslušenstvami na IoT:

  • mikrokontrolér Arduino kit
  • Raspberry PI klaster
  • Raspberry Pi 3 + príslušenstvo IoT
  • Raspberry Pi 4
  • 3D tlačiareň
=