Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vybrané kapitoly z dejín počítačov a číslicovej techniky v Banskej Bystrici

Edukačno-výskumný projekt zameraný na dotvorenie čo najkomplexnejšieho prehľadu výskumu a vývoja, technologickej prípravy a výroby počítačov a komponentov číslicovej techniky bývalých Závodov výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. Plánovaným výstupom projektu je digitána forma monografie a súvisiaca kolekcia multimediálnych dokumentov o produktoch, partnerských inštitúciách a kľúčových riešiteľoch. Súbežným výstupom je dotvorenie stálej Expozície počítačov a číslicovej techniky zakladateľa Katedry informatiky FPV UMB, prof. Koleničku.