Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti budúcich učiteľov matematiky, informatiky a učiteľov na prvom stupni ZŠ v oblasti efektívneho využitia moderných technológií vo vyučovaní prostredníctvom blended learningu, teda kombinácie e-learningovývh kurzov a klasickej formy vyučovania. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela