RSS RSS print

Veda a výskum

Výskum v oblasti Informatiky na katedre je rozdelený do nasledujúcich oblastí:

  1. počítačové videnie, strojové učenie a robotika,
  2. vysokovýkonné počítanie,
  3. sieťové technológie a Internet vecí,
  4. virtuálna a rozšírená realita,
  5. AmI systémy v inteligentných budovách,
  6. teoretická informatika,
  7. teória vyučovania informatiky a príprava budúcich učiteľov informatiky.

Katedrové semináre

Katedra informatiky organizuje semináre, na ktoré sú všetci (učitelia, študenti, ostatní záujemcovia) srdečne pozvaní. Semináre sú organizované v rámci univerzitného projektuŠpecializované vzdelávanie v prírodných vedách.

Projekty

Členovia katedry informatiky riešia alebo sa podieľajú na riešení vedeckých, rozvojových a iných projektov (VEGAKEGA APVV,Rozvojové IT projekty MŠ SRESF a iné.

Konferencie

Katedra organizuje každý rok v marci medzinárodnú konferenciu o didaktike informatiky DidInfo.

Každých päť rokov pri príležitosti vzniku katedry je usporadúvaná konferencia I&IT (Informatics and Information Technology).