RSS RSS print

Softvér APTO (Automatic processing of tracelogy objects)

Naši študenti sa podieľali na vytvorení softvéru na rozpoznávanie otlačkov, ktorý sa v súčasnosti používa na vyšetrovanie stôp na mieste činu (Polícia SR).

=