RSS RSS print

Hry - programovanie v jazyku Java

Naši študenti vytvorili na programovaní v jazyku Java jednoduché hry (hlavná podmienka bola "vytvoriť hru bez použitia knižníc").

=