RSS RSS print

Prečo študovať informatiku u nás?

Štúdium informatiky v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied UMB má viac ako tridsaťročnú tradíciu. 1.9.1989, ešte pod názvom Katedra počítačov, začala katedra študentom poskytovať vzdelávanie v študijnom odbore so špecializáciou informatika. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika oblasti Informačné vedy a tradične sa zameriava aj na vzdelávanie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov. Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Prečo študovať informatiku u nás?

 • informatika je budúcnosť, IKT nájdeme skoro vo všetkých pracovných oblastiach,
 • pred štúdiom u nás nepotrebuješ žiadne predchádzaujúce vedomosti z programovania, stačí ti hlava a snaha,
 • štúdium ťa nič nestojí, výučbový materiál je online alebo dostupný v knižnici,
 • spolupracujeme s IT firmami, získaš cenné skúsenosti a praktickú výučbu,
 • vysoké uplatnenie absolventov,
 • sú tu skvelí a erudovaní učitelia a priateľská atmosféra,
 • u nás nie si číslo, ale poznáme tvoje meno,
 • nezaspali sme na vavrínoch a ideme s informatickou dobou,
 • časť štúdia môžeš študovať aj v zahraničí,
 • máme moderný softvér a hardvér.

Výskum na Katedre informatiky

Zameranie výskumnej činnosti Katedry informatiky FPV UMB sa odvíja od hlavnej výskumnej línie fakulty a jednotlivých členov katedry, ktorí sa spoločne podieľajú na riešení mnohých výskumných aktivít a projektov. Do jednotlivých výskumných aktivít sa pod vedením pedagógov zapájajú aj študenti. Dlhodobo sa výskumné úsilie pracovníkov katedry zameriava predovšetkým na tieto oblasti:

 • počítačové videnie, strojové učenie a robotika,
 • vysokovýkonné počítanie,
 • sieťové technológie a Internet vecí,
 • virtuálna a rozšírená realita,
 • AmI systémy v inteligentných budovách,
 • teoretická informatika,
 • teória vyučovania informatiky a príprava budúcich učiteľov informatiky.

Štúdium na Katedre informatiky

Na našej katedre si môžeš vybrať štúdium niektorého z nasledujúcich akreditovaných študijných odborov:

 • Aplikovaná informatika Bc. a Mgr. stupeň (denná alebo externá forma)
 • Učiteľstvo informatiky v kombináciách Bc. a Mgr. stupeň (denná forma)

Šikovnejší študenti sa môžu uchádzať aj o získanie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky) alebo RNDr. (doktor prírodných vied).

 

=