RSS RSS print

Informácie k záverečným prácam

Informácie k záverečným prácam sú k dispozícii v kurze https://lms2.umb.sk/enrol/index.php?id=1391

Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke FPV alebo Univerzitnej knižnice.

=