RSS RSS print

Cviční učitelia pedagogickej praxe

Ďakujeme našim cvičným učiteľom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní našich študentov, budúcich učiteľov informatiky.

Našimi cvičnými učiteľmi z informatiky sú:

=