RSS RSS print

Meet and Code - workshop "WallCoding"

Názov workshopu: WallCoding

Pre koho je určený: študenti informatiky

Kedy:
07.10.2019    09:00 - 11:00
10.10.2019    09:00 - 11:00
17.10.2019    09:00 - 11:00

Kde:  Katedra informatiky, FPV UMB, miestnosť F137

Link: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/2733

Popis:
Medzi študentmi informatiky sa vyskytuje veľa nadšencov programovania, avšak množstvo ich skvelých výtvorov počas štúdia ostane nepovšimnutých. Našou snahou je dať im priestor pre prezentovanie svojich zaujímavých aplikácií tak, aby mohli zaujať aj ďalších študentov, návštevníkov fakulty a priblížiť im svoju prácu na FPV UMB. Za hlavný cieľ považujeme motivovať študentov ku kreatívnej tvorbe zaujímavých aplikácií nie len počas voľných hodín v rozvrhu, ako aj ukázať túto prácu ich potenciálnym nasledovníkom a verejnosti. V spolupráci s KI FPV UMB zrealizujeme podujatie, v ktorom budú študenti v tímoch počas dvoch týždňov vyvíjať svoju vlastnú hru alebo zaujímavú aplikáciu. Súčasťou podujatia budú aj workshopy realizované formou inovatívnej metódy eduScrum, ktorá vychádza z agilného spôsobu vývoja Scrum. Táto metóda reflektuje požiadavky praxe IT firiem a prispieva k rozvoju soft-skills u študentov. Cieľom je prehĺbenie poznatkov a nadobudnutie nových skúsenosti pri vytváraní zaujímavých aplikácií ovládaných mobilným zariadením, ktoré by bolo možné takto prezentovať. Na poslednom workshope budú jednotlivé tímy prezentovať svoje výtvory pomocou projekčnej techniky na chodbách FPV UMB.

 

Takto to cele začalo...

 

A prvé výsledky nenechali na seba dlho čakať...

 

Tešíme sa na ďalšie zaujímavé aplikácie

=