RSS RSS print

Meet and Code - workshop "Programujeme Arduino alebo ako si urobiť LED banner"

Názov workshopu: Programujeme Arduino alebo ako si urobiť LED banner

Pre koho je určený: študenti informatiky

Kedy:
15.10.2020    08:30 - 10:30

Kde:  Online (viac info po registrácii)

Link: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event-show/4699

Popis:
Mikrokontrolér Arduino sa teší veľkej popularite medzi študentami stredných ako aj vysokých škôl vďaka možnosti práce s reálnym hardvérom. Toto významne zvyšuje motiváciu študentov a zároveň prispieva k lepšiemu pochopeniu zákonitostí sveta elektroniky a programovania. V spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB realizujeme online workshop, ktorého cieľom je nadobudnutie potrebných poznatkov a zručností v práci s Arduinom. Počas online workshopu sa oboznámime so základnými funkciami Arduina a postupne prejdeme od rozsvietenia jedinej LED až k celému RGB LED panelu, aký sa používa aj v elektronických reklamných, informačných, či veľkoplošných obrazovkách. Potrebný hardvér bude účastníkom vopred zapožičaný (v prípade väčšej účasti môže byť použitý aj emulátor), takže účastníci budú môcť samostatne zostavovať a programovať zariadenia pod online vedením a dohľadom pedagógov z Katedry informatiky FPV UMB. Na záver účastníci vytvoria a odprezentujú vlastný pútavý LED banner.

=