RSS RSS print

Meet and Code - workshop "Programovanie robotických didaktických pomôcok"

Dnes prebehneprvý workshop vďaka iniciatívy Meet and Code.

Názov workshopu: Programovanie robotických didaktických pomôcok

Pre koho je určený: žiaci ZŠ a študenti VŠ

link: https://meet-and-code.org/sk/sk/event-show/2795

Popis:

Na školách patrí informatika k najmenej odborne vyučovaným predmetom v rámci škôl, primárne 2. stupňa ZŠ. Keď si uvedomíme, koľko žiakov učí 1 učiteľ v rámci svojho úväzku, a teda aký vplyv a význam môže mať 1 učiteľ, je nespravodlivé, aby žiaci nemali "prístup k informatike". Z tohto dôvodu sme v uplynulých dvoch rokoch v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB realizovali bezplatný informatický krúžok pre žiakov ZŠ, kde vyučujúcimi boli študenti učiteľstva informatiky pod dohľadom vysokoškolských pedagógov. Tento rok zrealizujeme podujatie, v ktorom sa študenti informatiky zoznámia s didaktickou pomôckou – robotom mBot a pripravia si vyučovacie materiály, ktoré si následne odskúšajú počas dvoch týždňov výučby s robotmi mBot na informatickom krúžku.
Hlavné ciele projektu sú motivovanie žiakov ZŠ k štúdiu informatiky (na informatickom krúžku) a získanie dodatočných pedagogických skúseností pre študentov z KI FPV UMB (ktorí budú vyučovať informatiku s najnovšími pomôckami prostredníctvom STEM metódy – prepojenia programovania a robotiky). Okrem hlavného cieľa projektu budú vytvorené výučbové materiály na výučbu informatiky, ktoré budú bezplatne poskytnuté učiteľom ZŠ.

=