RSS RSS print

Meet and Code - smarthome

V súčasnosti sa s pojmami inteligentná domácnosť stretávame čoraz častejšie v časopisoch, na internete, dokonca vznikli aj filmy zamerané na inteligentnú domácnosť.

Cieľom online podujatia je vzbudiť záujem o "vytvorenie vlastnej domácnosti" pomocou rôznych senzorov pre edukačnú dosku BBC micro:bit, ktoré účastníci podujatia sami naprogramujú.

Cieľovou skupinou budú študenti vysokých škôl so zameraním na učiteľstvo informatiky a aplikovanej informatiky, ktorí budú postupovať podľa vopred pripravených materiálov pri stavbe a programovaní vlastnej inteligentnej domácnosti.

 

Názov workshopu: 

Smart domácnosť

Pre koho je určený: študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky

Kedy: 
20.10.2020    16:00-17:30

Kde:  Online (viac info po registrácii - pripravujeme)

=