RSS RSS print

Klub učiteľov informatiky

Katedra informatiky FPV UMB sa rozhodla organizovať od januára 2020 stretnutie Klubu učiteľov informatiky. V rámci tohto klubu budeme preberať aktuálne novinky vo svete informatiky vo vyučovaní. Prvé stretnutie sme naplánovali na polročné prázdniny 3.2.2020.

Prvé stretnutie sa bude konať

dňa 3. februára 2020 (v pondelok) v čase 8:00 – 12:20

v miestnosti F137 na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

 

Téma stretnutia:                             

Programovanie v prostredí MakeCode

Program stretnutia:

8:00 – 10:00       Programovanie LEGO EV3 v prostredí Microsoft MakeCode (blokové programovanie podobné ako v Scratch)

10:00 – 10:20     Prestávka

10:20 – 12:20     Programovanie edukačnej dosky BBC micro:bit

Lektor:

                PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. 

Účastníci tohto podujatia dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní v rozsahu 4 vyučovacích hodín, ktoré im vlastná škola na základe vnútorných predpisov môže akceptovať ak o súčasť aktualizačného vzdelávania.

=